Siirry suoraan sisältöön
Home » Blogi » Tietokoneohjelmistot

Tietokoneohjelmistot

Tietokoneohjelmistot ovat apuna monissa yksinkertaisissa tehtävissä.

Tietokoneohjelmistot ovat kokoelma erilaisia käskyjä, joilla laitteisto tai sovellus saadaan toimimaan määrätyllä tavalla. Laite- ja varusohjelmistot ohjaavat laitteita toimimaan halutulla tavalla ja silloin pystyy esimerkiksi tulostamaan jonkin halutun kuvan tai tekstin. Tulostusohjelmisto ohjaa tulostuksen menemään tulostimelle sekä osaa niin sanotusti keskustella tulostimen kanssa niin, että tuloste saadaan paperille oikealla tavalla ja ymmärrettävässä muodossa. Laiteohjelmisto on kiinteä osa tietokonetta ja sen avulla pystytään hoitamaan kaikki perustoiminnot. Sovellusohjelmat puolestaan ohjaavat käyttäjän tarvitsemia toimintoja.

Tietokoneohjelmistot vai -ohjelmat

Usein herättää kysymyksiä se, että pitääkö puhua tietokoneohjelmistoista vai -ohjelmista. Ohjelmisto varsinkin voidaan ymmärtää laajemmalla tavalla ja se tarkoittaa ohjelmien lisäksi myös dokumentaatiota sekä tiedostoja. Toisinaan sillä myös tarkoitetaan laitteiston vastakohtaa. Eli jos laitteistosta puhutaan hardwarena, niin ohjelmistoista voidaan puhua softwarena. Ohjelmistosta puhutaan myös silloin, kun tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu useasta eri ohjelmasta. Esimerkiksi kirjanpito-ohjelmisto sisältää useita erilaisia, mutta toisistaan riippuvia ohjelmia.

Ohjelmista ja ohjelmistoista puhutaan monesti synonyymeinä, vaikka ne eivät sitä olekaan. WordPress lisäosat ovat pieniä osia, joita voidaan käyttää erilaisten toimintojen toteuttamiseksi. Vaikka ne ovat ohjelmia, niitä kutsutaan silti plugineiksi. Ne yleensä hoitavat yhden tehtävän tai tehtäväkokonaisuuden. Kutsutaan niitä millä tahansa nimellä, ne kuitenkin kommunikoivat käyttäjän kanssa, jolloin vaadittavat tehtävät saadaan hoidettua oikein. Käyttäjän lisäksi ne kommunikoivat laitteiston kanssa, joka on tärkeässä roolissa niiden toiminnan kannalta.

Mikä ohjelma on?

Ohjelma on käytännössä eräänlainen algoritmi, joka on ratkaisu johonkin ongelmaan ja sen voi suorittaa tietokoneen avulla. Algoritmissa voi olla useampia askelia, ja kun suoritetaan oikeassa järjestyksessä, ne ratkaisevat kyseisen ongelman. Ongelma voi olla jokin laskutoimitus ja ratkaisuna on siihen oikea vastaus. Ohjelmia voi olla useita, joita kutsutaan tarvittavassa järjestyksessä. Toisinaan ne ovat hyvin monimutkaisia, jolloin niiden ratkaisemiseksi tarvitaan laitteistotehoa kuten esimerkiksi louhittavat virtuaalivaluutat. Kun louhinnassa saadaan tehtävä ratkaistua, siitä syntyy lohkoketjuun uusi lohko.